Skatteintäkter

skatteintäkter

I en rapport från januari i år menar Svenskt Näringsliv att skatteintäkterna har ökat, trots att skatterna har sänkts. Rapporten redovisar bland annat de totala skatteintäkterna justerade för inflation (alltså i ”fasta priser”, eller ”realt värde”) och reala skatteintäkter per person i åldern år. Enligt dessa mått är. Mer resurser än någonsin går till vård, skola och omsorg. De kommunala skatteintäkterna har inte påverkats av regeringens skattesänkningar, visar DS granskning. Men det räcker ändå inte, välfärdskostnaderna ökar snabbare. Exempel: Antag att skattenivån i utgångsläget är t' därefter höjer staten skatten till t*, vilket innebär ett förflyttning till höger längs kurvan från punkt B till punkt A. Vi har fått en högre skattenivå och staten ökade skatteintäkter. Antag vidare att staten höjer skatten igen till t''. Skattehöjningen innebär fortsatt förflyttning till höger. skatteintäkter

Skatteintäkter - mtt

År uppgick statsbudgetens inkomster preliminärt till cirka 1 miljarder kronor. Då gäller det att vi politiskt fokuserar på hur det ska gå till. Den största satsningen Moderaterna gör i den här budgeten är på ett ytterligare jobbskatteavdrag, på 9 miljarder kronor. Låt människor få användning av sin egen kompetens istället. Men problemet är att politiker från extremhöger till extremvänster tänker för lite på andra än sig själva för att ta tag i det stora folkhälsoproblemet - stress.

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *