Emittera aktier

emittera aktier

Vårt bolagsstämmoprotokoll täcker alla vanliga beslut som tas under en bolagsstämma. Det finns en guide för vilka uppgifter för emissionen som ska fyllas i. Aktieemission. Aktieemission innebär att ett bolag emitterar nya aktier eller avyttrar egna aktier som det innehar. Bolagsstämman eller styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, fattar beslut om aktieemission. Bestämmelser om aktieemission finns i 9 kap. i aktiebolagslagen, se databasen Finlex. Vid en nyemission erbjuder företaget sina aktieägare och/eller andra att teckna nya aktier i bolaget. Detta kallas att företaget emitterar. De vanliga är att kapitalet tillförs bolaget genom kontant inbetalning, så kallad kontantemission, eller i undantag genom överlåtelse av tillgångar, så kallad apportemission. Genomförandet. emittera aktier

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *