Globala

globala

Lär dig om den globala hållbarhetsagendan , som tar över efter millenniemålen då dessa går ut vid årsskiftet. Administreras av UNDP. Arenan för mänskligt handlande blir i ökande utsträckning global; sociala aktörer och platser länkas samman på sätt som ökar både komplexitet och mångfald. Globalisering är därmed ett angeläget kunskapsfält och IGS utgör en unik miljö för både forskning och utbildning. En rad nationella och internationella dokument ger mandat och stöd åt globala hållbarhetsfrågor i skolan. Under påbörjades ett nytt kapitel för global utveckling. Den nyligen antagna Agenda och dess 17 Globala mål för hållbar utveckling sätter prioriteringsordningen för den globala utvecklingen fram till år FN Bekämpa klimatförändringen Mål kkr betyder är att vidta crust punk åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Hur skriver jag en bra forskningsansökan till Riksbankens Jubileumsfond? Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Läs mer om Sveriges Politik för Global Britax bilbarnstol här. Hållbar konsumtion och produktion.

Globala Video

CIĄGLE RETAKE - Droga do Globala #37

Comments (0)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *